ECHO CARVING TEAM

1. Zdůvodnění a popis realizace projektu
Základním smyslem založení Czech ECHO Carving teamu je podpora prodeje značky ECHO v České republice a uvedení této značky ve známost u široké veřejnosti jako kvalitního a spolehlivého výrobce motorového ručního nářadí na světě! Projekt předpokládá propojení značky Echo s osobnostmi, které pomocí produktů této značky vytváří veřejností tak oblíbené dřevěné sochy a plastiky. Projekt vytvoří předpoklad pro vnímání široké veřejnosti, že značka ECHO je symbolem špičkové kvality, pokud s produkty značky ECHO pracují profesionálové. Bezprostředním cílem je motivace veřejnosti, aby v případě výběru nové motorové pily dala přednost právě značce ECHO.

Projekt dále umožní navázání vztahu mezi výhradním dovozcem značky ECHO a profesionály, jenž tuto značku při výkonu svého povolání prezentují a vytvořením tak i zpětné vazby trhu.

kurz

2. Cíle projektu
Cílem projektu je zviditelnění značky ECHO, aby i v našich podmínkách byla vnímána za jednoho ze tří největších výrobců motorového ručního nářadí na světě a nezapadla tak mezi neznámé značky hypermarketové nebo čínské kvality. Výstupem projektu je vytvoření Czech ECHO carving teamu, který bude při své práci plně využívat produktů značky ECHO a touto nejpřirozenější cestou prezentovat u veřejnosti prvotřídní kvalitu této značky. Smyslem Czech ECHO carving teamu je podpora profesionálů, jenž ke své práci využívají motorového ručního nářadí a tím si zajistit marketingovou podporu prodeje značky ECHO v České republice.

3. Cílové skupiny projektu
Cílovou skupinou je veřejnost sledující různá veřejná symposia a setkání řezbářů a to jak osobní přítomností na takovéto akci, tak i nepřímo sledováním fotografií jednotlivých děl na internetu. Tato skupina je současně i potencionální skupinou, která by motorové ruční nářadí značky ECHO mohla kupovat. Rovněž to je i skupina, která toto své poznání bude šířit dál ve svém okolí. Nesmíme zapomínat, že všichni návštěvníci řezbářských symposií a setkání si velice aktivně vše fotí a tyto fotky pak dále sdílí se svými přáteli například na Facebooku. Tato cílová skupina bude mít možnost osobního seznámení a předvedení produktů značky ECHO a hlavně i s konzultací s praktickými zkušenostmi s touto značkou.